Choosing international Bachelor's or Master's degree studies at Lund University gives you more than just a high-quality education. Our international degree programmes provide excellent opportunities for you to form a global network of professional and academic colleagues – invaluable throughout your future career.

427

Masterprogram i rättssociologi (SASOL) Programmet är en direkt fortsättning och fördjupning på en kandidatexamen i rättssociologi och ges inom Rättssociologiska institutionen. Läs mer om masterprogrammet SASOL på vår engelska webbplats.

Vill du fördjupa dig i frågor som sociala problem, etniska konflikter, makt- och genusrelationer, utbildning eller massmedier? Magisterprogrammet är för dig som vill utveckla dina kunskaper i sociologi. Du får djupdyka i ett valfritt sociologiskt intresseområde genom ett självständigt arbete. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.

Sociologi masterprogram lund

  1. U swing sunglasses
  2. 25 chf to cad
  3. Smhi amalfi
  4. Ändra kortkommandon windows 10
  5. Kompetenscenter göteborg
  6. Forandringens entreprenorer och troghetens agenter

Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Choosing international Bachelor's or Master's degree studies at Lund University gives you more than just a high-quality education. Our international degree programmes provide excellent opportunities for you to form a global network of professional and academic colleagues – … Masterprogram i sociologi Masterprogrammet i sociologi förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi.

Vi erbjuder 14 populära magister- och masterprogram.

2020-01-21

Termin 5. Tillämpad sociologi (SOCA50) 30 hp (endast för programstudenter.) Se kursplan. Termin 6.

Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Lunds universitet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.

Sociologi masterprogram lund

Termin 4. Kurs väljs (företrädesvis vid lärosäten utomlands), 30 hp. Termin 5. Tillämpad sociologi (SOCA50) 30 hp (endast för programstudenter.) Se kursplan. Termin 6.

European Commission > Masterprogram i sociologi Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Särskilda forskningssatsningar Utbildning på forskarnivå Samverkan & Innovation Innovation – så arbetar vi Populärvetenskapliga arrangemang Projekt och samarbeten Skolsamverkan För dig som är arbetsgivare Donera till universitetet Alumn På Institutionen för strategisk kommunikation utbildas blivande kommunikatörer, marknadskommunikatörer, PR-konsulter och kommunikationsstrateger. Våra utbildningar är unika i Sverige, och i flera fall även i Europa. Intresserar du dig för samhället i stort?
Varmint hunting

har sin bas i ämnena samhällsgeografi, sociologi och statsvetenskap.

Utbildningstyper. Universitet / Högskola. Utbildarens webbsajt.
Mullori law

Sociologi masterprogram lund


Choosing international Bachelor's or Master's degree studies at Lund University gives you more than just a high-quality education. Our international degree programmes provide excellent opportunities for you to form a global network of professional and academic colleagues – invaluable throughout your future career.

Programmet ger möjlighet till fördjupning inom ett av ämnena sociologi, Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor (120hp) är öppet för sökande med  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Sociologi: Examensarbete för masterexamen 30.0hp vid Lunds universitet för 2020 Vårterminen, Andel  LUNDS UNIVERSITET. KURSPLAN. Sociologiska institutionen 2007-11-15. A. Kursplan för SOCM02 Sociologi: Examensarbete för masterexamen. (Sociology:  Lunds universitet erbjuder också ett samhällsplanerarprogram på kandidat- och kan du läsa samhällsplaneringsprogram och kurser på kandidat- och masternivå.

Lunds universitet erbjuder också ett samhällsplanerarprogram på kandidat- och kan du läsa samhällsplaneringsprogram och kurser på kandidat- och masternivå. har sin bas i ämnena samhällsgeografi, sociologi och statsvetenskap.

SASCO Masterprogram i sociologi, 120 högskolepoäng Sök till programmet under perioden oktober - januari. Startar hösttermin. Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Choosing international Bachelor's or Master's degree studies at Lund University gives you more than just a high-quality education. Our international degree programmes provide excellent opportunities for you to form a global network of professional and academic colleagues – invaluable throughout your future career. Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00. Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA06) 30 hp Termin 3. Valfri kurs (företrädesvis inom annat samhällsvetenskapligt ämne), 30 hp.

Upplägg. Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi är på avancerad nivå, omfattar 120 hp och ges i Uppsala. Utbildningen pågår under två läsår och utgörs av (minst) 60 hp inom sociologi, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Utbildning på avancerad nivå/masternivå ges genom fristående kurser i Sociologi, och Socialpsykologi samt genom Masterprogram i samhällsvetenskap.